Wójtostwo
Dodane przez admin dnia Lipiec 21 2012 18:00:00
Średniowieczna osada, położona na wschód od miasta otoczonego murami obronnymi, stanowiła jedno z przedmieść dawnego Gniezna.
Treść rozszerzona
Wójtostwo powstało z połączenia dwóch wiosek służebnych, przekazanych u schyłku XIII wieku gnieźnieńskim wójtom. Były to Wągielniki (zajmujące się produkcją węgla drzewnego) oraz Łagiewniki (dostarczające, na dwór książęcy, alkohole lub naczynia do ich przechowywania).

W 1286 roku książę Przemysł II przekazał wioski Piotrowi Winiarczykowi. Przyjmuje się, że jest on pierwszym, znanym nam z imienia, wójtem gnieźnieńskim. Kilkanaście lat wcześniej Winiarczyk pomógł Przemysłowi II wydostać się spod opieki Bolesława Pobożnego. W nadaniu książę odwdzięczył się swemu dawnemu dobroczyńcy.

Świątynia parafialna pod wezwaniem św. Michała Archanioła, górująca nad Wójtostwem, została wzniesiona najpewniej w latach 1286 – 1316. Dodajmy, że wzgórze, na którym wznosi się kościół, postrzegano niegdyś jako pozostałość po średniowiecznym gródku strażniczym. Miał on od wschodu zabezpieczać zespół osadniczy na Wzgórzu Lecha. Obecnie odrzuca się jednak to założenie.

Po pewnym czasie Wójtostwo przybrało miejski charakter. Osadę, posiadającą własny ratusz, mieli zamieszkiwać głównie rzemieślnicy. Przebiegał tędy ważny trakt handlowy łączący Poznań z Toruniem. W południowo – zachodniej części osiedla funkcjonował Targ Solny oraz kościół i szpital św. Mikołaja.

Michał Muraszko