Niezwykłe odkrycie w Czerniejewie!
Dodane przez admin dnia Czerwiec 29 2013 17:45:00
Gdy wjeżdżamy do Czerniejewa od strony Gniezna, po lewej stronie dostrzegamy strzelisty obelisk, który podobno został wybudowany około 1807 roku. Przez wiele lat, ten przyciągający uwagę przyjezdnych pomnik, popadał w zapomnienie. W tym roku władze gminy Czerniejewo – z okazji 750-lecia parafii w Czerniejewie – postanowiła obelisk wyremontować. I tak się stało, ale to, co znaleziono podczas remontu pomnika było ogromnym zaskoczeniem.
Treść rozszerzona
Otóż podczas prac remontowych, prowadzonych pod nadzorem archeolog Mirosławy Dernogi, w trzech skupiskach znaleziono ludzkie szczątki. Znajdowały się one na głębokości od 15 do 45 cm. Odkryto ludzkie czaszki i kości, a także szczątki dużych zwierząt domowych oraz fragment kościanej okładziny i pradziejowy fragment ceramiki wylewowej. - Tych odkryć dokonano w trakcie wykonywania prac brukarskich – mówi Zbigniew Figas z Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo.

Podczas pierwszych odkryć szacowano, że szczątki dotyczą kilkunastu osób. Były to głównie kości długie, czaszki, kości dłoni i kości stopy. W wykopalisku znaleziono również szczątki dzieci oraz niemowlęcia, które zgodnie z przepisami, zostaną przekazane do ekspertyzy antropologicznej.

Antropolog Anna Wrzesińska po przebadaniu całego terenu, oszacowała, że to szczątki minimum 88 osobników w tym był noworodek, 8 dzieci, 11 młodocianych, 29 kobiet i 37 mężczyzn. U trzech osób nie nastąpiło rozpoznanie płci, jednakże wiadomo, że były to osoby dorosłe. Stwierdzono, że ludzie, których szczątki znaleziono w trzech dołach zmarły w sposób naturalny, jednak u jednego osobnika na podstawie uzębienia stwierdzono, że śmierć nastąpiła w wyniku niedożywienia. Szczątki były zlokalizowane w trzech dołach, ale archeolog, jak i antropolog stwierdziły, że to nie mogło być miejsce ich pierwotnego pochówku.

W trakcie badań stwierdzono, że nie zostały też zachowane żadne elementy na podstawie których można byłoby datować te szczątki, np. gwoździe z trumien czy też fragmenty odzieży, dlatego też nie wiadomo dokładnie z jakiego okresu szczątki te pochodzą.

- Nie wiadomo jakiego wyznania były te osoby ale za zgodą ks. Adama Kapka, proboszcza parafii w Czerniejewie, szczątki zostaną pochowane na cmentarzu parafialnym przy ul. Wrzesińskiej. Nie znamy jeszcze daty dokładnego pochówku – zaznacza Z. Figas.

Tym samym szczątki znalezione przy pomniku w Czerniejewie, przy którym widnieje napis: „W tym miejscu stał dawny kościół parafialny pod wezwaniem Św. Idziego fund. za Czasów Leszka Czarnego z Rodziny Piastów”, zostaną pochowane w odpowiednim miejscu.

Anna Siwka
Fot. A. Wrzesińska i M. Dernoga (zdjęcia udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo)