„Wyspa Władców. Ostrów Lednicki”
Dodane przez admin dnia Listopad 22 2013 15:30:00
Dzięki współpracy dwóch muzeów gnieźnianie mogą od dzisiaj oglądać wystawę, pt. „Wyspa Władców. Ostrów Lednicki”. Muzeum Początków Państwa Polskiego wraz z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wspólnie zainicjowały wystawę poświęconą Ostrowi Lednickiemu, która wpisuje się w program obchodów „1050. Rocznicy Chrztu Polski”. Ekspozycję można odwiedzać w MPPP w Gnieźnie do końca marca 2014 r.
Treść rozszerzona
W czasach około połowy X w. na terytorium ziemi Polan, ściślej zaś w centrum Wielkopolski, około 35 km na wschód od Poznania, wzdłuż doliny rzeki Głównej, nad jeziorem Lednica i dalej w kierunku Gniezna, funkcjonował jeden z ważniejszych regionów osadniczych. Głównym punktem tego obszaru był gród na wyspie jeziora Lednica. To właśnie „Wyspie Władców” poświęcona jest nowo otwarta wystawa, na której możemy zobaczyć materialne bogactwo tego miejsca m.in. przedmioty luksusowe, liczne uzbrojenie oraz serię zabytków odzwierciedlających różnorodne aspekty codziennego życia mieszkańców wyspy.

Ostrów Lednicki leży w centrum historycznego terytorium Polan, w pobliżu grodów w Poznaniu, Gieczu i Gnieźnie, stanowiących trzon młodego państwa Piastów. Według Janusza Góreckiego – autora wystawy – znaczenie tego miejsca było ogromne, przede wszystkim jako czasowej siedziby władcy i jego rezydencji oraz jednego z najstarszych ośrodków sakralnych naszego państwa. Zagospodarowanie wyspy odbyło się z inspiracji księcia Mieszka I, on też był fundatorem kamiennych budowli, które wypełniały wnętrze grodu – palatium i kościoła wznoszonych od 2 połowy X w.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Tomasz Sawicki, p.o. dyrektor MPPP w Gnieźnie, który przedstawił gościom krótką historię głównej siedziby władz państwa pierwszych Piastów. - To druga już w tym roku wystawa czasowa, jednak tym razem związana z ekspozycją zbiorów pochodzących z Ostrowa Lednickiego. Oryginalne zespoły zabytków stanowią jeden z najistotniejszych komponentów kulturowego dziedzictwa tego miejsca. Współtworzą one również jego naukową, historyczną oraz artystyczną wartość – mówi Tomasz Sawicki.

Pierwsza część ekspozycji omawia państwo pierwszych Piastów, wprowadza zwiedzającego w czasy kształtowania się monarchii piastowskiej, a zatem obejmuje zagadnienia organizacji państwa, jego chrystianizacji oraz sił zbrojnych powiązanych z organizacją państwową.

Druga część wystawy odnosi się bezpośrednio do Ostrowa Lednickiego. Stanowi ją prezentacja wyspowego ośrodka władzy Piastów (ze wskazaniem na znaczenie tego miejsca w ówczesnym państwie). Zwiedzający mają okazję zapoznać się ze szczegółową topografią wyspy oraz najważniejszymi i najstarszymi zabytkami chrześcijańskiego kultu naszych ziem (lednickie sakralia).

Oprócz T. Sawickiego słowo wstępne wygłosił również prof. Andrzej Wyrwa, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. - Jest to wystawa obrazująca początki naszej państwowości. Wszystkie prezentowane materiały zostały pozyskane w wyniku badania na jeziorze Legnica, tzw. „Świętym Jeziorze”. Są bezpośrednie świadectwa chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Możemy się w bardzo piękny sposób przenieść do czasów sprzed około 1050 lat. Tym bardziej, ze coraz dokładniejsze badania pozwalają nam już z dużą precyzją powiedzieć, ze dany zabytek pochodzi właśnie z tego czasu – zaznacza prof. A. Wyrwa i dodaje: - Jeśli ktoś ma wyobraźnię i trochę wiedzy historycznej jest w stanie sobie wyobrazić maszerujących tą wyspą, z tymi zabytkami. To wszystko widać podczas wystawy. Zapraszam wszystkich tych, którym bliska jest historia naszego państwa, by w refleksyjny sposób obejrzeli poszczególne obiekty. Zawsze potrzebna jest pamięć o naszych przodkach oraz to, co po nich zostało.

„Połączone siły dają większą ilość i lepszą jakość”
Wśród zgromadzonych gości znaleźli się m. in. ks. kan. Jan Kasprowicz, zastępca prezydenta Czesław Kruczek, przewodnicząca Rady Miasta Maria Kocoń, wicestarosta Robert Andrzejewski i senator Piotr Gruszczyński, który stwierdził: - Gospodarzami dzisiejszej wystawy są dwa ośrodki muzealne w naszym powiecie. Takie połączenie sił zdecydowanie przekłada się na jakość zaproponowanego pomysłu. Uczestnicząc wiele razy w takich spotkaniach nie przypominam sobie, by wcześniejsze wystawy realizowały dwa muzea. Tym bardziej właśnie należy docenić tę inicjatywę, ponieważ połączone siły dają większą ilość i lepszą jakość. Ta wystawa jest pewnym akcentem uczestnictwa Gniezna w wielkim wydarzeniu, jakim jest 1050 rocznica Chrztu Polski.

Na uroczyste otwarcie wystawy przybyli również uczniowie I LO w Gnieźnie. – Jestem pod wrażeniem ilości eksponatów. Uczę się w klasie z rozszerzoną historią, a więc temat związany z siedzibą pierwszych Piastów bardzo mnie interesuje. Myślę, że więcej młodzieży powinno interesować się historią, która dotyczy naszego kraju i która jest niebywale bolesna i trudna – podkreśla Dawid, uczeń klasy maturalnej I LO w Gnieźnie.

Do wystawy został opracowany - przez Muzeum Początków Państwa Polskiego - program edukacyjny, w ramach którego odbędą się m.in. bezpłatne wykłady i warsztaty dla osób dorosłych poświęcone garncarstwu i tkaninie średniowiecznej, kuratorskie oprowadzanie po wystawie, edukacyjne zajęcia dla grup szkolnych. Szczegóły na stronie www.edukacja.mppp.pl. Wystawa będzie czynna do 9 marca 2014 r.

Monika Mężyńska